Profilaktyka

 • Profilaktyka zdrowia zwierząt

  linia.png

  Profilaktyka to wszelkie działania prewencyjne mające na celu zapobieżeniu problemowi zdrowotnemu lub też wczesne jego wykrycie.

  - Dobór profilaktyki przeciw pasożytom wewnętrznym (tabletki, wylewki spot-on, płyny doustne).
  - Dobór najbezpieczniejszych preparatów przeciwpchelnych i przeciwkleszczowych (profilaktyka chorób przenoszonych przez kleszcze i pchły).
  - Dobór odpowiedniego harmonogramu szczepień przeciwko chorobom zakaźnym (z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb konkretnego pacjenta).
  - Szczepienia przeciwko wściekliźnie (wraz z sms-owym powiadamianiem o terminie kolejnego szczepienia, elektronicznym zaświadczeniem o szczepieniu oraz przywieszką informacyjną).
  - Szczepienia suk hodowlanych.
  - Szczepienia królików oraz fretek.
  - Czipowanie zwierząt wraz z rejestracją danych w bazie safe-animal (profilaktyka bezdomności).
  - Przeglądowe badania profilaktyczne krwi oraz profilaktyka ciąży.
  - Doradztwo behawioralne i dietetyczne.
  - Wyrabianie i aktualizacje paszportów.

  Profilaktyka okresowa

  Profilaktyka okresu szczenięcego/kocięcego polega na indywidualnym doborze programu profilaktycznego dostosowanego do potrzeb konkretnego pacjenta. Polega ona na sekwencji naprzemiennych odrobaczeń, szczepień przeciwko chorobom zakaźnym oraz wściekliźnie, doborze postępowania przeciwpchelnego jak również doradztwie dietetycznym, behawioralnym

  Profilaktka wieku dorosłego – coroczne szczepienia przeciwko wściekliźnie, dobrane indywidualnie niezbędne szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym, odrobaczenia i profilaktyka przeciwkleszczowo-przeciwpchelna. Dodatkowo profilaktyka niechcianej ciąży, chorób układu rozrodczego żeńskiego (nowotwory i ropomacicza) oraz męskiego (nowotwory oraz problemy z prostatą).

  Profilaktyka zwierząt geriatrycznych – coroczne kliniczne przeglądy okresowe, geriatryczne badania krwi, przeglądowe badania usg oraz przeglądy pod kątem nowotworów gruczołu mlekowego u samic oraz nowotworów jąder i zmian w prostacie u samców.